Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2012

samotnia
15:06
Play fullscreen
Takiej Lamy Del Ray to ja mogę słuchać.
Reposted fromnikotyna nikotyna vialugola lugola

July 14 2011

samotnia
09:49

April 03 2011

samotnia
10:35
4702 85e9
Summer..
Tags: music
Reposted byinsomniialashane

March 26 2011

samotnia
21:39
4202 08c3
Tags: kurwa
Reposted bycattolicovifon

March 21 2011

samotnia
17:33

March 15 2011

samotnia
17:49

March 08 2011

samotnia
22:15
samotnia
21:39
samotnia
21:32
8864 4018
Wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet :)
Tags: dzień kobiet
Reposted byfreddykruegerliars
samotnia
21:31
3813 018a
Reposted fromhalucine halucine viayourdesire yourdesire

March 07 2011

samotnia
16:57

March 06 2011

samotnia
14:00
samotnia
00:59

March 05 2011

samotnia
13:53
samotnia
12:57

March 04 2011

samotnia
21:01
1687 4cee
Czy naprawdę muszę czekać do 7 kwietnia?
Reposted byvampire-diariesyorukifruitpolomilkcitiesofnightzuzafromearthlost-in-spaceskatrixmanetkadjahneeKastamieszamzupewioslemlipcoweczeresniebojangirl09madeliineparachuteunhappys

March 03 2011

samotnia
20:14
2788 0322 500
A jednak mnie uwiedziesz..
Tags: Paris Paryż
Reposted bypitupituugabugaugabugaPauliorasweetdesirefotoplastikonfajnychnielubie
samotnia
16:49
samotnia
16:20
7708 45ff 500
Uwiedziesz mnie dzisiaj?
Reposted bylugolamrsciastkodziadekmrozmaraschino88savormalinowowadrttopmalinoweturbokolorhvarf

March 02 2011

samotnia
18:14
7295 df9d
Reposted byconvoitisehardboiled-alicejefimijjabutelkazapalajacamojafikcjaself-destructivelittlegirlelektronowydiedrunksiarczanflauschfischlogoreajatutylkorepostujecuilwarthien666
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl